Polityka Prywatności

Home
Polityka Prywatności
 1. Kim jesteśmy 

Administratorem Twoich danych osobowych jest C&F S.A. (C&F), z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 50 w Warszawie. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub dowiedzieć się więcej o tym, co C&F robi z Twoimi danymi, napisz do nas na adres dpo@candf.com lub pocztą tradycyjną na powyższy adres. 

 1. Jakie dane przetwarzamy: 
  1. dane, które przekazałeś nam bezpośrednio: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa Twojej organizacji, numery telefonów, adresy stron internetowych itp., które podałeś w naszych formularzach kontaktowych lub kontaktując się z nami w sprawie naszej oferty lub w bezpośrednim kontakcie z naszymi przedstawicielami; 
  2. dane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak strona internetowa Twojej firmy lub Twój profil na LinkedIn; 
  3. dane zbierane automatycznie, generowane lub przechowywane w systemach administrowanych przez C&F, takie jak Twoje loginy do naszych systemów; także dane generowane przez serwery naszych serwisów internetowych; 

Nigdy nie przetwarzamy innych danych ani nie gromadzimy większej ilości danych, niż jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów. 

 1. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane: 
  1. wielokanałowy marketing naszych produktów i usług; 
  2. realizacja i finansowe rozliczenie naszych wzajemnych umów; 
  3. wypełnianie obowiązków prawnych C&F, w tym tych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w granicach określonych przez prawo, którym w naszym przypadku jest RODO. Gdy C&F przetwarza Twoje dane, spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

 1. udzieliłeś nam na to wyraźnej zgody; 
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do wykonania czynności niezbędnych do zawarcia takiej umowy; 
 3. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Twoich interesów; 
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez C&F obowiązków nałożonych na naszą firmę przepisami prawa; 
 5. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych celów C&F, w tym marketingu naszych produktów i usług. 
 1. Jak długo przetwarzamy Twoje dane 

Przetwarzamy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne i prawnie dozwolone, a w szczególności: 

 1. do czasu wyraźnego cofnięcia zgody lub jej wygaśnięcia, jeżeli została wyrażona na czas oznaczony; 
 2. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych; 
 3. do czasu wygaśnięcia innej podstawy prawnej przetwarzania; 
 4. we wszystkich pozostałych przypadkach – nie dłużej niż przez 3 lata, chyba że wcześniej zapewnisz nas o dalszym zainteresowaniu naszymi produktami i usługami. 
 1. Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych 

Ilekroć umożliwiamy komukolwiek dostęp do Twoich danych, zawsze robimy to zgodnie z prawem i z zachowaniem zasady najmniejszych uprawnień, co oznacza, że ​​dostęp do Twoich danych mają tylko ci spośród naszych pracowników lub współpracowników, którzy: 

 1. są do tego prawnie upoważnieni, czyli istnieje podstawa prawna umożliwiająca im dostęp do tych danych, lub: 
 2. muszą mieć dostęp do tych danych w celu wykonywania swoich obowiązków zawodowych. 

Nigdy nie zezwalamy na dostęp do Twoich danych nikomu innemu. 

 1. Twoje prawa 
  1. masz prawo być szczegółowo poinformowany o tym, jakie informacje o Tobie przetwarzamy i w jakich celach; 
  2. masz prawo do poprawiania wszelkich niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat, oraz do uzupełniania tych, które są niekompletne; 
  3. masz „prawo do bycia zapomnianym”, to znaczy, że możesz zażądać, abyśmy usunęli wszystkie informacje, które posiadamy na Twój temat (chyba że istnieje podstawa prawna, która nam to uniemożliwia, w części lub w całości); 
  4. masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych, pod pewnymi warunkami.