Company merger (official announcement)
Published on Dec 11, 2020

We are merging our company dealing with the development of Adaptive GRC (governance, risk and compliance suite) with the C&F parent company. See our official announcement:

The merging companies Adaptivegrc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw (the company being acquired) and C&F Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (the acquiring company) make the merger plan available to the public.

Legal translation:
Łączące się spółki Adaptivegrc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz C&F Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) udostępniają do publicznej wiadomości plan połączenia spółek.

Read more in Polish

Latest News